Posted inActualitate

Finalizare proiect „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL” » Stiri din Craiova si Oltenia

Finalizare proiect „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL” » Stiri din Craiova si Oltenia

 

Comunicat de presă

Craiova, Septembrie 2022

Finalizare proiect „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL”

S.C. SCULE INTERAUTO S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL”, cod SMIS 133491.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest – Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și S.C. SCULE INTERAUTO S.R.L., în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nr. 5720/15.07.2020, Cod SMIS 133491, pentru proiectul „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului vizează dotarea spațiului de producție cu echipamente tehnologice performante.

Obiective specifice: Creșterea cifrei de afaceri în perioada de operare faţă de perioada de implementare; Recrutarea unui număr de 5 angajați; Achiziția de echipamente tehnologice specifice activității societății.

Valoarea totală a proiectului este de 1.472.149,65 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 944.416,81 lei, din care 802.754,29 lei reprezintă contribuția FEDR și 141.662,52 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Rezultatele proiectului:

– S-au achiziționat echipamente noi şi performante.

– S-au creat 5 noi locuri de muncă.

Impactul proiectului la nivelul localității/Regiunii Sud Vest Oltenia: Creșterea competitivității economice în regiune.

Data începerii proiectului: 01.07.2019

Data finalizării proiectului: 30.09.2022

Locul de implementare al proiectului: Str.

 » Citește mai mult…