Posted inActualitate

Finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița

Finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moțăței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenița, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat, implementează proiectul „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2“, cod SMIS: 120216, după aprobarea finanțării în cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6:
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene.
Contractul de finanțare nr. 4325/29.05.2019 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (în prezent Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de evaluare, selecție și contractare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare, și Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moțăței, Unitatea AdministrativTeritorială Comuna Unirea, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenița, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat.
Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 15.384 de persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbătute de drumul județean DJ561 A – tronson 2.
În cadrul proiectului au fost executate lucrări de terasamente şi lucrări la structura drumului, s-au realizat sisteme de preluare şi dirijare a apelor pluviale, respectiv rigole carosabile,

 » Citește mai mult…