Posted inActualitate

Finalizare proiect „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova

Finalizare proiect „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova

UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1“, cod SMIS 121533.
Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3244/05.10.2018.
Perioada de implementare a proiectului: 76 luni , începând cu data de 01.09.2017, până la 31.12.2023.
Valoarea totală a proiectului: 8.173.270,03 lei
Valoarea totală eligibilă: 4.090.680,53 lei, din care:
– 2.086.247,07 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (51%);
– 368.161,25 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (9%);
– 1.636.272,21 lei cofinanțare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (40%).
Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferenta): 4.082.589,50 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din municipiul Craiova și promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investiții în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Proiectul prevede măsuri de intervenție care vor conduce la o clasificare mai bună a consumului de energie pentru un număr de 92 de gospodării, dar și la îmbunătățirea aspectului arhitectural-estetic al acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Mun. Craiova prin reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din cartierul Lăpuș;
2. Scăderea emisiilor de CO2 cu minim 40% în 5 blocuri de locuințe din cartierul Lăpuş;
3. Reducerea consumului de energie cu minim 40%, respectiv scăderea consumului specific de energie pentru încălzire cu încadrarea acestuia în limita de max. 90kwh/m2
/an, în 5 blocuri de locuințe din cartierul Lăpuş.
Rezultatele proiectului
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tona de CO2) 249,01;
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr.

 » Citește mai mult…