Posted inActualitate

Finalizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru școala Gimnazială Teasc“

Finalizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru școala Gimnazială Teasc“

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Teasc, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru școala Gimnazială Teasc“, Cod MySMIS 123780.
Finanțarea a fost asigurată prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Componenta 1 -POR/2017/10/10.1b/7 regiuni, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, în baza contractului de finanțare nr. 4843 / 30.10.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale gimnaziale, pentru a răspunde nevoilor concrete ale copiilor din mediul rural și pentru care actul educațional trebuie să se desfășoare într-o locație ce asigură standarde de funcționare moderne. Obiectivul de investiții propus pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru școala  Gimnazială Teasc“, județ Dolj, este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a comunei Teasc și răspunde priorității nr. 3, respectiv „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, educație, servicii sociale)“, Domeniul de intervenție 3.2 – Infrastructură educațională.
Obiectivul specific al proiectului:
Obiectivul specific al proiectului a fost reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru școala Gimnazială Teasc, din județul Dolj, asigurând accesul la servicii educaționale de calitate pentru 185 de elevi (la nivelul anului școlar 2017-2018), gradul de ocupare brută în învățământul gimnazial atingând cca 85% la finalizarea investiției.
Acest obiectiv s-a realizat prin lucrări de reabilitare a construcției existente, extinderea și demolarea a două corpuri C2 – Magazie – Sc = Sd = 84 m2, P – C3 – WC – Sc = Sd = 45 m2, P. Lucrările de extindere a construcției existente cuprind amenajarea la parter a unei săli multifuncționale, o sală nouă de clasă și grupuri sanitare. La etaj amenajându-se grupuri sanitare dedicate sălilor de clasă de pe acest nivel. De asemenea, s-au efectuat lucrări pentru asigurarea utilităților (alimentarea cu apă,

 » Citește mai mult…