Posted inActualitate

Persoanele cu venituri mici vor primi bani pentru repartitoare.Termenul pentru montarea lor se amână cu un an

Persoanele cu venituri mici vor primi bani pentru repartitoare.Termenul pentru montarea lor se amână cu un an

Craiovenii care locuiesc la bloc şi primesc căldură din sistemul centralizat al oraşului au fost „ameninţaţi” tot anul că vor fi amendaţi dacă nu-şi pun repartioare de costuri. Termenul limită era 31 decembrie 2023. În luna octombrie, într-o postare pe pagina sa de facebook, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei reamintea că până la 31 decembrie toți cei care stau în apartamente de bloc racordate la rețeaua de termoficare trebuie să aibă contoare individuale de căldură sau repartitoare.

Cu ajutorul sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, cu citire de la distanță, veți plăti exact cât consumaţi!În imobilele de tip condominiu şi în clădirile mixte racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire este obligatorie montarea contoarelor individuale până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Prin contorizarea individuală se poate realiza o economie de energie și, implicit, o reducere a cuantumului facturii. Comisia Europeană a indentificat în contorizarea individuală un potenţial de 15-30% de economisire a energiei, reducere a costurilor şi diminuare a emisiilor de CO2. Fiecare proprietar plăteşte consumul aferent apartamentului său și cota-parte din consumul comun, evidenţiate în nota de consum individual pusă la dispoziţie lunar de firma autorizată de ANRE”, se spunea în postare.

RepartitorRepartitorRepartitor

Acum, Parlamentul României a adoptat o propunere legislativă pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial. Termenul obligativităţii montării repartitoarelor se prelungeşte cu încă un an

Repartitoarele obligatorii din 2024

Despre obligativitatea contorizării se tot vorbeşte de 15 ani. La începutul acestui an a intrat în vigoare o nouă lege care stabilea însă 31 decembrie 2023 ca dată limită pentru montarea de sisteme individuale de contorizare a energiei termice sau de repartitoare de costuri în blocurile racordate la sistemele de distribuție a energiei termice.

 » Read More