Posted inActualitate

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moțăței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenița, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat, a implementat proiectul „Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2“, cod SMIS: 120216, în cadrul Regio – Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b – Legături rutiere, feroviare și aeriene.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 15.384 de persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbătute de drumul județean DJ561 A –
tronson 2.
În acest fel, modernizarea drumului județean DJ 561 A Moțăței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, km 41+741 – 72+237 a stimulat mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin creșterea accesibilității zonelor rurale din
comunele Moțăței, Unirea și Plenița totalizând 15.384 locuitori, la rețeaua TEN-T rutier, precum și la rutier și feroviar/naval-port.
În cadrul proiectului au fost executate lucrări de terasamente și lucrări la structura drumului, s-au realizat sisteme de preluare și dirijare a apelor pluviale, respectiv rigole carosabile, rigole de acostament, șanțuri pereate și șanturi de pământ. De asemenea au fost reabilitate și modernizate poduri și podețe transversale, tubulare și dalate.
În intravilanul localităților au fost amenajate accesuri la proprietăți, s-au executat trotuare, treceri de pietoni dotate cu panouri de avertizare cu led,

 » Citește mai mult…