Posted inActualitate

„Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Bechet” COD SMIS 2014+123 888 » Stiri din Craiova si Oltenia

„Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Bechet” COD SMIS 2014+123 888 » Stiri din Craiova si Oltenia

Începând cu luna decembrie 2023, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bechet beneficiază de un sediu modern, corespunzător standardelor europene de eficiență energetică.
Proiectul prin care s-a realizat modernizarea a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 -„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 fiind Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca beneficiar Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și perioadă de implementare 01.12.2017-31.12.2023.
Conform Contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 1.784.466,23 lei, din care 680.081,01 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul general al proiectului de reabilitare energetică a clădirii a avut drept scop creșterea eficienței energetice pentru clădirea pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Bechet și crearea unor condiţii de muncă optime pentru personalul structurii.
Obiectivul general a fost realizat prin atingerea a două obiective specifice:
• OS1 – Reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Bechet cu 255.994,49 Kwh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
• OS2 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării imobilului pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Bechet cu 4,08 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
La finalizarea lucrărilor, sediul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet corespunde actualei concepţii de susţinere a supravegherii şi controlului frontierei şi asigură condiţii de muncă la standarde europene, beneficiind de o centrală termică cu combustibil solid, panouri solare pentru încălzirea apei, precum şi de un sistem alternativ de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie,

 » Citește mai mult…